strona główna
Windykacja
Kancelaria uczestniczy we wszystkich etapach dochodzenia należności w celu ich szybkiego odzyskania.
Działania windykacyjne obejmują:
  • postępowania polubowne, a w szczególności postępowanie negocjacyjne mające na celu przygotowanie i zawarcie ugody
    w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego,
  • postępowanie w celu odzyskania należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i pojednawczym,
  • zastępstwo egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym i czynny udział w tym postępowaniu (zarząd nad nieruchomością, udział
    w licytacjach),
VIS LEGIS, Aleja Armii Krajowej 10/6, 50-541 Wrocław, e-mail: kancelaria@vislegis.com.pl
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię