strona główna
Formy Pomocy Prawnej
VIS LEGIS s.c. Kancelaria Radców Prawnych jest prowadzona przez Grażyną Marek i Elżbietę Sałasznik, długoletnich radców prawnych. Kancelaria oferuje przedsiębiorcom świadczenie pomocy prawnej na zasadzie stałej obsługi prawnej bądź zleceń jednostkowych polegającej na:
 • sporządzaniu projektów umów, pism oraz aktów prawnych,
 • windykację wierzytelności, która między innymi obejmuje:
  • postępowania polubowne, a w szczególności postępowanie negocjacyjne mające na celu przygotowanie i zawarcie ugody w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego,
  • postępowanie w celu odzyskania należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym
   i pojednawczym,
  • zastępstwo egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym
   i czynny udział w tym postępowaniu (zarząd nad nieruchomością, udział w licytacjach),
 • zastępstwie przed sądami i urzędami,
 • udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
Kancelaria świadczy usługi w zakresie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych (spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni), ich przekształcenia, podziału lub łączenia.
Pomoc prawna świadczona jest w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez klienta:
 • w siedzibie Kancelarii,
 • w siedzibie klienta lub w miejscu wskazanym przez klienta,
 • za pośrednictwem telefonu lub faksu,
 • za pośrednictwem internetu.
Kancelaria współpracuje z notariuszami i tłumaczami.
Szczegółowy zakres obsługi prawnej dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Klientów

VIS LEGIS, Aleja Armii Krajowej 10/6, 50-541 Wrocław, e-mail: kancelaria@vislegis.com.pl
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię